Reacties op de vorige blog: hoezo kinderarbeid?

Reacties op de vorige blog: hoezo kinderarbeid?

Op mijn vorige blog over ons Arte Right To Education project (inmiddels is dit de officiële naam van het project) kreeg ik veel positieve reacties en ook een aantal positief-kritische vragen. Terechte vragen waar ik niet bij stilgestaan had. Dat komt doordat wij als Arte hier al heel lang mee bezig zijn, waardoor de meeste zaken voor mij vanzelfsprekend zijn.

Van binnen naar buiten de groeves….een lange weg

Eén van de vragen was waarom het zo lang heeft geduurd; wat is er tussen mijn eerste bezoek in 2010 en mijn laatste bezoek in 2017 gebeurd? Het heeft inderdaad ruim zeven jaar geduurd voordat we eindelijk aan dit project beginnen. In eerste instantie hebben we ons gericht op de omstandigheden in de groeves en het vinden van de juiste leverancier die los van de gewenste prijs/kwaliteit verhouding ook mee wilde werken aan het TFT Responsible Stone Programme. Het doel van dit programma is om de keten van groeve (plaatmateriaal uit de bergen) tot aan onze eigen fabriek in Helmond inzichtelijk te maken en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dat klinkt eenvoudig, maar de natuursteenmarkt kenmerkt zich door vele agenten en tussenhandelaren. Hierdoor is het vaak moeilijk om de exacte groeve te achterhalen.

Rechtstreekse inkoop

Vandaar dat we als Arte besloten hebben zoveel mogelijk rechtstreeks bij de groeves en fabrieken in India te kopen. We hebben daar zelfs ons assortiment op afgestemd. Als relatief klein productiebedrijf uit Helmond hebben we niet de grootste invloed en omzetvolume bij leveranciers/groeve eigenaren in India. Voor jullie beeldvorming: er wordt veel ingekocht door groothandelaren uit bijvoorbeeld Italië. Arte is in staat geweest om een groeve eigenaar te vinden die goede kwaliteit levert én ook openstaat voor het TFT programma. Onderdeel van dit programma zijn controles in de fabriek en groeves, die controleren op bijvoorbeeld kinderarbeid, EHBO-voorzieningen, gedwongen arbeid, aanwezigheid van arbeidscontracten, persoonlijke beschermingsmiddelen, trainingsfaciliteiten en fatsoenlijk loon. Vervolgens worden met leveranciers afspraken gemaakt om de arbeidssituatie te verbeteren.

Cultuurverschillen

Ik kan jullie vertellen dat het niet meevalt om in India uit te leggen waarom we dit willen. Voor de leverancier komt dit over als een beschuldiging en dat ze het slecht voor elkaar hebben. Dat is namelijk helemaal niet zo. De Indiase cultuur is heel anders dan die van ons. Ook hebben we met TFT de nodige aanpassingen moeten doen. Ondanks dat TFT veel ervaring heeft met het FSC keurmerk voor hout, was er weinig ervaring met de natuursteenwereld.

 

 

 

Steel Grey groeve

Uiteindelijk heeft deze ontwikkeling een aantal jaren geduurd en hebben we inmiddels de Steel Grey groeve en de fabriek waar platen gezaagd* worden, nagenoeg op  het eerste niveau van TFT. Het enige wat we nu nog moeten is een eindcontrole uitvoeren. En dan nog zijn er altijd punten die beter kunnen, het is een continu proces om te blijven verbeteren.  India heeft immers een andere cultuur en klimaat en ondanks dat we het graag anders zien, is het wel begrijpelijk dat werkers bij 45 graden in de volle zon niet altijd een helm op hebben of warme veiligheidsschoenen dragen. Toen ik afgelopen november in de Steel Grey groeve kwam liet een verantwoordelijke mij trots zijn trofeeën zien van de veiligste groeve en foto`s van de trainingen en oefeningen die hij deed met het personeel. Ook voor hem is het veel werk geweest om het personeel zo ver te krijgen, aangezien andere groeves hier nauwelijks mee bezig zijn.

Meerdere groeves

Inmiddels hebben we meerdere groeves in het programma zitten en zijn er nog de nodige uitdagingen. Het is een traject van jaren en het is voor ons onhaalbaar om alle granietgroeves tegelijkertijd in dit programma onder te brengen. Nu ligt de focus op India, omdat wij de meeste natuursteen hier inkopen en uit onderzoek is gebleken dat risico’s op gebonden arbeid en onveilige werkomstandigheden groot zijn. Uit een land als Angola halen we bijvoorbeeld geen natuursteen meer, maar uit bijvoorbeeld Noorwegen, Zuid Afrika, Zimbabwe, België en Brazilië wel.

Buiten de groeves

Gedurende de jaren dat we bezig waren om binnen de groeves de omstandigheden te verbeteren, liet het beeld dat ik kreeg van de kinderen tijdens mijn eerste bezoek aan de groeven, mij niet los. Kinderen die aan de rand van de groeve zaten om van afvalsteentjes, die ze kregen van de groeve eigenaar, te verwerken tot kunstwerkjes. Hier wilden wij als Arte ook iets mee. Van een Belgische groothandel in met name tegels, hoorde ik dat hij samenwerkt met  een stichting om kinderen naar school te krijgen. Dat paste exact bij het beeld dat wij als Arte ook graag wilden en ben ik me hierin verder gaan verdiepen. Uiteindelijk heeft veel tijd gekost om te kijken hoe we dit op een goede manier konden opzetten.

Overheidssteun 

Inmiddels was ik ook benaderd om als vertegenwoordiger van Arte deel uit te maken van het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant: een breed initiatief om de sociale- en milieuomstandigheden in productielanden aan te pakken en verbeteren. Vanuit daar kreeg ik goede contacten met o.a het Ministerie van Buitenlandse zaken, Landelijke India Werkgroep en RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De toenmalige minister Ploumen stelde geld ter beschikking  om samen met maatschappelijke organisaties initiateven te starten ter bestrijding van kinderarbeid. Wij hebben onze plannen toen verder uitgeschreven in dit project. Het selecteren van de juiste maatschappelijke organisaties (NGO’s: niet-gouvernementele organisaties), kost tijd en geld. Met de steun van de overheid hoeven wij dit als Arte niet alleen te financieren en is het project voor ons realiseerbaar. Uiteindelijk zijn wij ook een MKB bedrijf en willen we ook een gezond resultaat halen om continuïteit te waarborgen voor onze eigen medewerkers.

Groen licht: Arte Right To Education

In september 2017 kregen we groen licht voor ons project en zijn we van start gegaan. In mijn volgende blog zal ik verder in gaan op het baseline onderzoek dat we inmiddels gedaan hebben, welke problemen we in India aantroffen en wat de reacties in Nederland en India waren. Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen naar school te krijgen, maar we moeten niet uit het oog verliezen dat werkende kinderen in India dit vaak ook uit financiële noodzaak doen. Ook daar dienen we rekening mee te houden en een passende oplossing voor proberen te vinden!

 

 

*natuursteen komt als blok uit een berg of groeve en wordt vervolgens in platen gezaagd die bijvoorbeeld gepolijst worden zodat ze in Helmond van plaat tot keukenblad geproduceerd kunnen worden)

 

mm

Over de auteur

Niels is voorzitter en grondlegger van Arte Responsible Stone foundation. Daarnaast is hij financieel directeur van bedrijf Arte uit Helmond.