Zoeken

Trainingen in de groeves en fabrieken in ons A.R.T.E. projectgebied

De Arte Foundation spant zich in voor betere omstandigheden rondom de groeves, maar óók in groeves en processing units zetten we belangrijke stappen.   Zo focussen we ons op 20 processing units en 10 groeves, waar daadwerkelijk trainingen worden gegeven. In dit gebied is bewustwording aanwezig en de arbeiders staan heel positief tegenover trainingen. Het […]

Arte Responsible Stone Foundation, een update van het afgelopen jaar

In de afgelegen dorpen waar de Arte Responsible Stone Foundation actief is, krijgt onderwijs een nieuwe betekenis . Met een team van zes toegewijde mobilisers, waarvan twee dames, richt de stichting zich op twaalf dorpen verspreid over zeven panchayats. De mobilisers hebben maar één missie: elk kind de kans geven om naar school te gaan […]

2023 Arte Right to Education

Iedereen verdient een kans op onderwijs Wij werken hard om kinderarbeid rondom de steengroeves van Ballikurava Mandal in India te stoppen. Want kinderen horen niet te werken, maar naar school te gaan. Samen met de steun van onze donateurs zorgen we dat kinderen in India een eerlijke kans krijgen op een betere toekomst door onderwijs. […]

Ontwikkelingen in Vemavaram

In mijn vorige blog heb ik toegelicht hoeveel kinderen nog niet naar school gaan en hoe ons registratiesysteem verbeterd is. Om verder toe te lichten hoe ons project werkt en welke resultaten behaald worden zal ik in deze blog een bezoek aan 1 van de dorpen toelichten, Vemavaram.   Het bezoek was georganiseerd door de […]

Update A.R.T.E. project: bijhouden van kinderen die niet naar school gaan en afwezigheidspercentages

Eind 2022 was het na alle COVID-19 uitdagingen eindelijk weer mogelijk om zelf ons projectgebied in India te bezoeken. De laatste jaren hebben we veel contact gehad met de plaatselijke NGO’s (non governmental organisations) en hadden we al informatie over het aantal kinderen dat niet ingeschreven staat bij een school.   Helaas heeft COVID een […]

Wat hebben we al in gang gezet voor de arbeiders in ons projectgebied?

In mijn vorige blog schreef ik dat we ook de natuursteensector betrekken in ons Arte project om een Child Labour Free zone te realiseren en eerlijke werkomstandigheden voor arbeiders. Daarvoor hebben we de arbeiders, die werkzaam zijn in ons project gebied in kaart gebracht. Momenteel vindt er een uitgebreide ‘survey’ plaats om meer inzicht te […]

1 2 3 9